خدمات اینستاگرام

بهبود تعامل و افزایش فالوور اینستاگرام - 1000

افزایش 1000 فالوور واقعی و هدفمند
مناسب برای پیج های آموزشی و غیر فروشگاهی
مدت پروژه 30 روز
بهبود لایک و ویو پست و استوری
فالوور ها کامل واقعی و هدفمند
عدم استفاده از ربات
کلیه فرایند توسط ادمین انجام می شود

بهبود تعامل و افزایش فالوور اینستاگرام - 500

افزایش 500 فالوور واقعی و هدفمند
مناسب برای پیج های آموزشی و غیر فروشگاهی
مدت پروژه 30 روز
بهبود لایک و ویو پست و استوری
فالوور ها کامل واقعی و هدفمند
عدم استفاده از ربات
کلیه فرایند توسط ادمین انجام می شود

مدیریت پیج اینستاگرام

درج روزانه پست و استوری
بهبود تعامل و افزایش فروش
رشد فالوور حداقل 1000 فالوور در ماه
رشد بازدید ، لایک و کامنت پست ها

طراحی پست و استوری اینستاگرام - پایه
طراحی پست و استوری اینستاگرام - استاندارد
طراحی پست و استوری اینستاگرام - حرفه ای
طراحی پست و استوری اینستاگرام - ویژه
طراحی استراتژی و تقویم محتوای اینستاگرام
مدیریت کمپین تبلیغاتی اینستاگرام - کوچک
مدیریت کمپین تبلیغاتی اینستاگرام - متوسط
مدیریت کمپین تبلیغاتی اینستاگرام - بزرگ