مشاوره

سرویس مشاوره (تیکت)
مشاوره چت تلگرام
مشاوره چت واتس اپ
مشاوره تلفنی - 15 دقیقه
مشاوره تلفنی - 30 دقیقه
مشاوره تلفنی - 60 دقیقه
مشاوره در تماس تصویری 15 دقیقه
مشاوره در تماس تصویری 30 دقیقه
مشاوره در تماس تصویری 60 دقیقه
مشاوره حضوری - تهران
مشاوره حضوری - اصفهان
مشاوره حضوری - مراکز استانها
منتورینگ استارتاپ

۴ ساعت مشاوره تلفنی
برنامه ریزی و راه کار
مشاوره چت واتس اپ / تلگرام
آموزش و تیم سازی
مشاوره نامحدود در تیکت
مدیریت محصول
آنالیز بازار و رقبا
پشتیبانی فنی و کارشناسی